کاربر

نام کاربر

mehranf1

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

نیکو روزبرگ

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

مرسدس, دوکاتی