کاربر

نام کاربر

مهدی

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, ردبول

بیوگرافی کاربر

عاشق فرمول یک و موتوجی پی