کاربر

نام کاربر

Hami

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری