کاربر

نام کاربر

حامد

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

کیمی رایکونن

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, رپسول هوندا

بیوگرافی کاربر

رئالی علاقمند به سرعت