کاربر

نام کاربر

Soheil

رشته مورد علاقه

فرمول یک, فرمول E

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

Forza ITALY