کاربر

نام کاربر

Fooad25

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, ناسکار, فرمول E

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

تیم مورد علاقه

فراری, آلفا رومئو