کاربر

نام کاربر

finger hero

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

فابیو کوارتارارو

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول, مک لارن

بیوگرافی کاربر

هیچ قهرمانی نیازی به تعریف ندارد