کاربر

نام کاربر

دهقان خرابکار

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مارکوس اریکسن

موتور سوار مورد علاقه

آندره یانونه

تیم مورد علاقه

سائوبر, سوزوکی