کاربر

نام کاربر

محمدحسین

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

ردبول, دوکاتی, ردبول کی تی ام

بیوگرافی کاربر

Civil engineering