کاربر

نام کاربر

alireza

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

علیرضا ۱۷ ساله و عاشق فرمول یک و ویدیو های تحلیلی بعد مسابقتون