کاربر

نام کاربر

BEHROOZ

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

مرسدس, رپسول هوندا

بیوگرافی کاربر

از نظر های فنی حتی از طرفداران رقیب هم باشند استقبال میکنم . از تعصب کور کورانه و کنایه مخالف م شدید