کاربر

نام کاربر

Babak Asa

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

یوهان زارکو

تیم مورد علاقه

فراری, مک لارن