کاربر

نام کاربر

amir safariiiiiiiiii

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

جیمز هانت

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی

تیم مورد علاقه

یاماها