کاربر

نام کاربر

amir

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

تیم مورد علاقه

ردبول, مک لارن

بیوگرافی کاربر

مهندس مکانیک