کاربر

نام کاربر

46 تــا ابـــد !!!

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

موتور سوار مورد علاقه

ولنتینو روسی