کاربر

نام کاربر

Alchemist

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

تیم مورد علاقه

فراری, یاماها

بیوگرافی کاربر

عاشق فوتبال و فرمول 1