کاربر

نام کاربر

احمدرضا لکلرک

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

چارلز لکلرک

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

طرفدار ۲ آتیشه لکلرک