طبق مقررات فنی:

در طول رقابت آخر هفته تمام خودروها باید مجهز به حداقل پنج دوربین یا کاور دوربین سوار بر خودرو (On-board)، باشند.

 

5 جایگاه دقیق تعریف شده برای دوربین‌ها عبارتند از: آینه ها ، دو طرف دماغه، دو طرف پوشش موتور، بالای جعبه هوا و بالای شاسی جلوی کاکپیت.

 

همواره می‌بایست دوربینی روی جعبه هوا، بالای سر راننده قرار داده شود. چهار دوربین یا کاور دوربین دیگر بسته به تصمیمات پخش باید روی خودرو قرار گیرند.

 

علاوه بر دوربین‌ها، همه خودروها باید به دو فرستنده زمانی که توسط زمان داران تعیین شده رسمی تهیه می‌شوند، مجهز باشند. این فرستنده که در طرفین کاک ‌پیت و جلوی شاسی قرار می‌گیرند به زمان‌داران این امکان را می دهد که زمان هر دور تمام خودرو‌ها در طول رقابت را اندازه‌گیری کنند.

 

اطمینان از اینکه فرستنده‌های زمانی تمام مدت فعال باشند بر عهده تیم‌ها می باشد.