طبق مقررات ورزشی:

 • قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره رفتار راننده در پیست وجود دارد و داوران (ناظران یا استواردها)‌ این قدرت را دارند که رانندگان را به علت تخلف در حین جلسات تمرینی و مسابقه جریمه کنند.

 

 • تخلفات از جمله، زودتر استارت زدن در مسابقه،‌ ایجاد تصادف اجتناب پذیر، سد راه نادرست راننده‌ای دیگر، ممانعت برای راننده‌ای دیگر در هنگام لپ شدن و سرعت غیرمجاز در پیت‌ لین را شامل می‌شوند.

 

 • علاوه بر‌این رانندگان باید تمام تلاش خود را برای ماندن در پیست انجام دهند و نمی‌توانند تعمداً و بدون دلیل موجهی از مسیر پیست خارج شوند.

 

 • بیش از یک بار تغییر جهت در هنگام دفاع کردن از موقعیت، مجاز نمی‌باشد. اگر راننده‌ای هنگام دفاع از موقعیتش ریسینگ لاین (مسیر مسابقه ای) را عوض کرده باشد، می‌تواند به آن برگردد به شرط آن که مطمئن باشد حداقل به اندازه یک عرض خودرو بین خودروی خود و لبه پیست فاصله وجود دارد.

 

 • اگر مقصر ابتدا مشخص نباشد و یا چند راننده در حادثه درگیر باشند، موضوع معمولاً بعد از مسابقه بررسی خواهد‌ شد.

 

 • رایج ترین جریمه‌هایی که داوران صادر می‌کنند، جریمه زمانی 5 ثانیه، جریمه زمانی 10 ثانیه و جریمه عبور از پیت ‌لین (Drive Through Penalty) خواهد ‌بود.

 

 • عبور از پیت ‌لین (Drive Through Penalty) به‌این صورت خواهد‌ بود که راننده باید وارد پیت‌ لین شود و طول پیت ‌لین را طی کند و دوباره به مسابقه اضافه شود. در جریمه‌های زمانی، آن‌ها باید 5 یا ده ثانیه در گاراژشان توقف کنند و سپس به مسابقه بازگردند.

 

 • دو نسخه برای جریمه 10 ثانیه وجود دارد: یکی اجباری است و بلااستثنا می‌بایست اجرا شود. در حالت دیگر راننده‌ این اختیار را دارد که مسابقه را تمام کند و ده ثانیه به زمانش اضافه شود، در‌این حالت در حد فاصل صدور جریمه و پایان مسابقه، پیت استاپ انجام نخواهد ‌داد.

 

 • در مورد جریمه 5 ثانیه نیز رانندگان، در صورتی که قبل از اتمام مسابقه پیت استاپ دیگری انجام ندهند، می‌توانند توقف نکنند. در‌این حالت در پایان مسابقه 5 ثانیه به زمانشان اضافه می‌شود.

 

 • در مورد هر سه جریمه، راننده سه دور پس از آگاه شدن تیمش فرصت دارد تا وارد پیت ‌لین شود. تبعیت نکردن می‌تواند پرچم مشکی و کنار گذاشته شدن از مسابقه را به همراه داشته باشد.

 

 • اگر جریمه در سه دور آخر صادر شود، راننده مجاز است مسابقه را تمام کند و جریمه زمانی دریافت کند. در‌این صورت، پنج ثانیه برای جریمه پنج ثانیه‌ای، ده ثانیه برای جریمه انتخابی ده ثانیه‌ای، 20 ثانیه برای جریمه عبور از پیت ‌لین و 30 ثانیه برای جریمه اجباری ده ثانیه‌ای، به زمان پایانی راننده اضافه خواهد ‌شد.

 

 • در موارد حاد داوران می‌توانند جریمه‌های سخت تری اعمال کنند. داوران می‌توانند جایگاه راننده در شروع مسابقه بعدی را به هر مقدار عقب بیاورند، وی را توبیخ کنند، از نتایج کنارش بگذارند و یا مانع از شرکت او در مسابقه بعدی شوند. همچنین می‌توانند جریمه‌های زمانی در نظر بگیرند.

 

 • راننده‌ای که سه توبیخ دریافت کند، ده ثانیه جریمه جایگاه شروع مسابقه در همان رقابت یا مسابقه بعدی دریافت خواهد کرد؛ البته به شرطی که دو یا تعداد بیشتری از توبیخ‌هایش مربوط به تخلفات رانندگی باشد.

 

 • افزون بر‌این داوران می‌توانند جریمه‌های امتیازی بر روی سوپرلایسنس (Super Licence) راننده اعمال کنند. اگر راننده‌ای 12 جریمه امتیازی در یک دوره 12 ماهه دریافت کند، سوپرلایسنسش برای یک مسابقه تعلیق خواهد‌شد.

 

 • علاوه بر جریمه‌های رانندگی، داوران می‌توانند برای تخلفات فنی و نیز مواردی که راننده بیش از تعدادِ مجازِ قطعات پاوریونیت یا جعبه دنده استفاده کند، جریمه در نظر بگیرند.

 

 • هر تغییر بدون برنامه ریزی جعبه دنده، 5 رده جایگاه راننده در شروع آن مسابقه را عقب می‌آورد.

 

 • هر راننده در طول فصل مجاز به سه بار استفاده از موتور احتراق داخلی، سیستم بازیابی انررژی گرمایی و توربو شارژر و دو بار استفاده از سیستم بازیابی انرژی جنبشی، منبع ذخیره انرژی و واحد کنترل الکترونیک می باشند و می توانند هر ترکیبی از آن ها را در هر زمانی استفاده کنند. هر راننده ای که بیشتر از تعداد مشخص شده از آن شش جزٕ استفاده کند برای او جریمه و پنالتی (grid penalty) در نظر گرفته خواهد شد.

 

 • جریمه ها (grid penalty) در استفاده بیش از حد مجاز از اجزا پاوریونیت بدین صورت است: برای اولین بار اگر راننده ی از یک جز پاوریونیت بیشتر از حد مجاز ذکر شده در بالا استفاده کند، جریمه ی ده رده ای دریافت خواهد کرد. دفعات بعد به ازای هر بار استفاده از جز جدید، پنج رده پنالتی دریافت خواهد کرد.

 

 • اگر در یک رویداد، راننده ای از یک جز پاوریونیت بیشتر از یک عدد که شامل پنالتی می شود، مورد تعویض قرار دهد، در رویداد بعدی فقط از آخرین جز استفاده شده [در رویداد گذشته] می تواند بدون پنالتی استفاده کند.