طبق قوانین ورزشی:

مسابقات فرمول یک تقریباً در مسافت‌های یکسان برگزار می‌شود. طبق مقررات تعداد دورها در هر مسابقه باید برابر حداقل تعداد دورهایی باشد که به ازای آن مسافت مسابقه بیش از 305 کیلومتر شود. بدیهی است با توجه به متفاوت بودن سرعت متوسط در هر پیست، مدت زمان مسابقه متفاوت خواهد بود.

 

تنها استثنا موناکو است که تعداد دورها به گونه‌ای انتخاب می‌شود که مسافت مسابقه بیش تر از 260 کیلومتر شود.

 

با این همه، قطع مسابقه پس از دو ساعت در همه گرندپری‌ها اجرا می‌شود؛ بدین معنی که اگر مدت زمان مسابقه بیش از دو ساعت شود در آن دور به راننده پیشتاز پرچم پایان نشان داده خواهد‌شد.

 

در پایان هر مسابقه ده راننده برتر بنا بر ترتیب زیر، هم در بخش فردی و هم در بخش تیمی، امتیاز خواهند‌گرفت:

نفر اول: 25 امتیاز

نفر دوم: 18 امتیاز

نفر سوم: 15 امتیاز

نفر چهارم: 12 امتیاز

نفر پنجم: 10 امتیاز

نفر ششم: 8 امتیاز

نفر هفتم: 6 امتیاز

نفر هشتم: 4 امتیاز

نفر نهم: 2 امتیاز

نفر دهم: 1 امتیاز

 

از فصل 2019 فرمول یک، راننده ای که سریع ترین دور مسابقه را به ثبت برساند و در بین ده راننده برتر باشد، در پایان مسابقه 1 امتیاز اضافه دریافت خواهد کرد.

 

تنها استثنا هنگامی‌خواهد بود که مسابقه تعلیق شود و امکان از سرگیری مجدد آن نباشد. در این صورت اگر کم تر از 75 درصدِ مسابقه کامل شده باشد، نصف امتیازها اختصاص خواهد یافت و اگر کم تر از دو دور کامل شده باشد، هیچ امتیازی داده نمی‌شود.

 

هر راننده‌ای که 90 درصد مسابقه را طی کرده باشد به عنوان تمام کننده در نظر گرفته می‌شود، چه هنگام عبور راننده اول از خط در مسابقه باشد، چه نباشد.

 

عنوان قهرمانی رانندگان و سازندگان، به راننده و سازنده‌ای تعلق خواهد گرفت که بیشترین مجموع امتیازات را در طول فصل کسب کرده باشد.

 

در شرایطی که امتیازات برابر شود راننده‌ای که نتایج بهتری در مسابقات کسب کرده باشد (بر پایه روند نزولی؛ ابتدا تعداد اولی‌ها، سپس دومی‌ها و الی آخر) انتخاب می‌شود.