طبق مقررات فنی:

  • خودروی فرمول یک می‌بایست دارای یک سیستم ترمز باشد که با یک پدال ترمز عمل می‌کند.

 

  • این سیستم باید شامل دو جریان هیدرولیکی باشد؛ یکی برای چرخ‌های جلو و دیگری برای چرخ‌های عقب. به طوری که با قطع شدن یک جریان، دیگری همچنان عمل کند.

 

  • سیستم ترمز ضدقفل (ABS) ممنوع می‌باشد. فشار ترمز تنها باید با نیروی فیزیکی راننده و بدون کمک هیچ سیستم دیگری کنترل شود.

 

  • تنها استثنا، سیستم کنترل الکترونیکی ترمز عقب می‌باشد که تیم‌ها می‌توانند برای جبران تاثیر سیستم بازیافت انرژی (Energy Recovery System – ERS) بر روی محور عقب از آن استفاده کنند.

 

  • سیستم کنترل الکترونیکی ترمز می تواند مورد استفاده قرار گیرد به شرطی که پدال ترمز راننده به یک سیلندر اصلی هیدرولیک که یک منبع فشار تولید میکند و به مدار ترمز عقب اعمال میشود تا در صورت از کار افتادان سیستم برقی به کار افتد متصل باشد.

 

  • هر چرخ نباید بیش از یک دیسک ترمز، که 278 میلی متر قطر و 28 میلی متر ضخامت دارد، داشته باشد. هر دیسک می‌بایست تنها یک کالیپر آلومینیومی‌ با حداکثر شش پیستون مدور و دو یا کم تر لنت تزمز دارا باشد.

 

  • اندازه داکت‌های هوا که برای خنک کردن ترمز استفاده می‌شود به دقت کنترل می‌شود و نباید از پشت چرخ‌ها بیرون زده باشند. استفاده از مایع برای خنک کردن ترمز‌ها ممنوع می‌باشد.