بررسی ۳ روش تیونینگ موتور و اثرات آن ها

فرمول یک ایران : در قسمت های قبل مباحثی در رابطه با آشنایی موتور های احتراق داخلی گفته شد، یک آشنایی کلی با موتور های احتراق داخلی صورت گرفت تا بتوانیم با دید بهتر و دقیق تر به سراغ مباحث تیونینگ موتور برویم، ... ادامه ...

آشنایی با موتور- قسمت سوم

فرمول یک ایران ؛ در قسمت های اول و دوم آشنایی با موتور به بررسی ویژگی های مختلف موتور های احتراق داخلی پرداختیم و دسته بندی های مختلف موتور را بر اساس ویژگی های شان شرح دادیم، در این قسمت به بررسی ۴ ویژگی باقی... ادامه ...

آشنایی با موتور- قسمت دوم

فرمول یک ایران : در قسمت قبل بحث آشنایی با موتور های احتراق داخلی را آغاز کردیم، و توضیح مختصری از تاریخچه و پایه آن گفته شد و همچنین گفتیم که این موتور ها را میتوان بر اساس یک سری از ویژگی هایشان دسته بندی کرد... ادامه ...

آشنایی با موتور (مقدمه ای در راستای تیونینگ موتور)

فرمول یک ایران - همان طور که در قسمت اول بیان شد ، بحث تیونینگ خودرو به ۵ بخش اصلی تقسیم میشود : ۱-داخل اتاق خودرو ۲-پیشرانه ( موتور ) خودرو ۳-سیستم تعلیق خودرو ۴-بدنه بیرونی خودرو ۵-تایر های خودرو. در این مق... ادامه ...