هوندا سیویک

هوندا سیویک ۲۰۱۶ پرواز به قله

مجله خودرو ایران - در زمان عرضه نسل اول هوندا سیویک در سال ۱۹۷۳ در خاک آمریکا تا به امروز ۴۴ سال می گذرد. ۴۴ سال همراه با ۱۰ نسل از خودروی کامپکت پرفروش هوندا. نسل جدید این خودرو با رویکرد کسب جایگاه نخست در ک... ادامه ...