لوئیس همیلتون - ژاپن 2018

مرسدس خواهان قرارداد با هميلتون تا زمان بازنشستگي

فرمول یک ایران - مرسدس خوشحال خواهد شد كه لوييس هميلتون تا زمان بازنشستگي همچنان در اين تيم بماند كه بستگي به اين دارد كه تيم همچنان بتواند ماشيني طراحي و توليد كند كه توان كسب قهرماني جهان را داشته باشد يا خير... ادامه ...