آشنایی با کلاچ و نقش آن در فرمول یک

فرمول یک ایران - اگر تا به حال استارت یک مسابقه فرمول یک را دیده باشید حتما متوجه شروع متفاوت رانندگان شده اید. بخشی از چگونگی حرکت اولیه خودرو بستگی به استفاده صحیح راننده از کلاچ خودرو دارد. در این نوشته ابتد... ادامه ...

تغییرات باله فراری در گرندپری آذربایجان

فرمول یک ایران - ممکن است  هنگامی که صحبت از تغییرات در خودروی فرمول یک می شود، تغییراتی بنیادی یا بزرگ را متصور شوید. ولی از آن جایی که رقابت در مقیاس صدم ثانیه شکل می گیرد، تغییرات جزئی ایفای نقش می کنند. ... ادامه ...