فرمول یک ایران : پیست مجارستان با طول 4.381 کیلومتر دارای 14 پیچ است که 8 پیچ آن راست گرد و 6 پیچ آن چپ گرد. پیچ های دو، پنج، 13 و 14 شعاع زیادی دارند و برخی از رانندگان فرمول یک برای دور تعیین خط ریسینگ لاین متفاوتی با ریسینگ لاین مسابقه را در این پیچ ها استفاده می کنند.

نقشه ی پیست مجارستان با شماره ی پیچ های آن

   پیچ اول :

یک سنجاق سر (hairpin) به سمت راست که ترمزگیری برای این پیچ از حدود 130 متر قبل از پیچ انجام می شود و سرعت ماشین ها از حدود 330 کیلومتر بر ساعت به حدود 90 کیلومتر بر ساعت در نقطه ی ایپکس (apex) می رسد.

در تعیین خط ممکن است مسیر ورودی کمی بسته طی شود و با فشار بر روی اتومبیل و لاستیک ها و با استفاده از رمپ موجود در خروجی پیچ راننده تلاش می کند تا کمترین زمان را به ثبت برساند. در مسابقه با ترمز گیری دیرتر و ورود دیرتر به پیچ، مسیر ریسینگ لاین متعارف پیچ های سنجاقی را می توان مشاهده نمود.

پیچ اول – خط آبی مسیر تعیین خط و خط زرد مسیر متعارف پیچ های سنجاقی است.

پیچ دوم و سوم :

یک پیچ U کامل که شعاع زیادی دارد و باز هم اختلاف بین مسیر مورد استفاده در دور تعیین خط و مسابقه در آن قابل مشاهده است، اگر چه برخی رانندگان در طول مسابقه هم از مسیر تعیین خط (در شکل مسیر آبی رنگ) استفاده می کنند، اما برخی دیگر با توجه به این که پیچ دوم با مسیر کوتاهی به پیچ سوم متصل شده است مسیر باز تر (در شکل مسیر زرد رنگ) را ترجیح می دهند.

پیچ های دوم و سوم

پیچ سوم نیز یک پیچ سریع به سمت راست است، گرچه به شکل متعارف پیچ های سریع از آن عبور می شود، ولی تاثیر مسیر انتخابی در پیچ دوم ممکن است کمی تفاوت در عبور از پیچ سوم ایجاد کند. در چنین مواقعی بیشتر رانندگان از رمپ موجود در خروجی پیچ سوم استفاده می کنند.

پیچ چهارم :

قبل از پیچ چهارم یک انحنای کوچک وجود دارد که رانندگان حداکثر استفاده را از آن میبرند تا بهترین زاویه را برای ورود به پیچ چهارم داشته باشند.

پیچ چهار با یک مسیر کوتاه به پیچ پنج متصل می شود بنابراین موقعیت خودرو در خروجی پیچ چهارم بسیار مهم است و برای دست یابی به این موقعیت راننده اقدام به استفاده ی حداکثری از انحنای قبل از پیچ، رمپ داخلی پیچ و رمپ خروجی پیچ می کند.

پیچ 12

پیچ پنجم :

باز هم یک پیچ با شعاع زیاد که به اشکال مختلفی توسط راننده ها در تعیین خط و مسابقه از آن عبور می شود. برخی آن را به صورت کاملا بسته طی می کنند و برخی با ایپکس دوبل از آن عبور می کنند. در حالت ایپکس دوبل ترمزگیری دیرتر انجام می شود و بخشی از ترمزگیری در یک سوم ابتدایی پیچ (Trail braking) انجام می گیرد.

پیچ پنجم

پیچ های شش و هفت :

یک عدد شیکین ( chicane – دو پیچ پیاپی در خلاف جهت هم) با ورودی راست گرد. ترمزگیری برای پیچ شش از حدود 70 متری انجام می شود. معمولا در چنین پیچ هایی پیچ اول قربانی پیچ دوم می شود. اما در اینجا رمپ های مناسب پیچ این امکان را می دهد تا پیچ شش نیز کمی راحت تر طی شود در حالی که سرعت خروجی پیچ هفت نیز حفظ شود.

شیکین پیچ های شش و هفت

 

نکته : مسیر بین پیچ های هفت تا 11 شامل چندین پیچ متوالی و خلاف جهت هم است که با مسیر های کوتاهی به یکدیگر وصل شده اند. این پیچ ها دارای سرعت بالایی بوده و سبقت گیری در آن ها بسیار دشوار است. در تمام این پیچ ها (به غیر از پیچ 10) ترمزگیری از فاصله ی چند متری نقطه ی شروع پیچیدن تا نزدیکی ایپکس انجام می شود.

 

پیچ های هشت و نه :

پیچ هشت به صورت یک پیچ سریع طی می شود و سرعت خودرو های فرمول یک در نقطه ی ایپکس حدود 160 کیلومتر بر ساعت است  و لازم است در خروجی آن بلافاصله مسیر خودرو برای رسیدن به ورودی پیچ نه اصلاح شود.

اگر ایپکس پیچ هشت خیلی دیر زده شود، راننده برای حفظ خودرو در سمت چپ مسیر مجبور است فشار زیادی را بر روی اتومبیل و لاستیک های خود بیاورد، از طرفی هر چه زاویه ی فرمان بیشتر باشد، سرعت گیری سخت تر شده و همچنین خطر وقوع بیش فرمانی (oversteer) افزایش می یابد.

پیچ نه نیز با سرعت ایپکس 150 کیلومتر بر ساعت مانند یک پیچ سریع و با استفاده از رمپ خروجی طی می شود چرا که مسیر بعد از این پیچ تا پیچ 11 تخت گاز بوده و سرعت خروجی آن تاثیر زیادی در مدت زمان صرف شده برای عبور از این قسمت از پیست را دارد.

پیچ های هشت و نه

پیچ های 10 و 11 :

همان طور که گفته شده شد پیچ 10 تخت گاز است. سرعت ایپکس در آن به 250 کیلومتر بر ساعت می رسد. از طرفی زاویه ی پیچ به اندازه ای کم هست که راننده بتواند ایپکس را تا حد امکان دیر تر بزند و در خروجی پیچ 10 در موقعیت مناسبی برای ورد به پیچ 11 قرار داشته باشد.

پیچ 11 نیز مانند پیچ نه سریع بوده و در خروجی خود رمپ مناسبی دارد. یک ترمز گیری تا نزدیک نقطه ی ایپکس وجود دارد که سرعت را از 260 کیلومتر بر ساعت قبل از پیچ به 200 کیلومتر بر ساعت در ایپکس می رساند. همچنین با توجه به مسیر مستقیم پس از آن سرعت خروجی از اهمیت زیادی برخوردار است.

پیچ های 10 و 11

پیچ 12 :

یک پیچ با زاویه ای کمی بیشتر از 90 درجه که قبل و بعد آن مسیر مستقیم مناسبی وجود دارد. ترمزگیری از 100 متری پیچ انجام می شود و پیچ با ایپکس دیرهنگام طی می شود.

پیچ 12

پیچ 13 :

بازهم یک پیچ با شعاع زیاد. اگرچه به نظر انتخاب ایپکس دوبل یا ایپکس دیر هنگام با ورودی باز درآن بهتر است اما بیشتر رانندگان از آن به صورت ایپکس دیر هنگام با ورودی بسته (مسیر زرد) عبور می کنند. البته در طول مسابقه شما قطعا شاهد استفاده برخی از رانندگان از ایپکس دوبل یا دیر هنگام با ورودی باز خواهیم بود.

پیچ 13 – مسیر قرمز ایپکس دیر هنگام با ورودی باز ، مسیر آبی ایپکس دوبل و مسیر زرد ایپکس دیر هنگام با ورودی بسته

پیچ 14 :

آخرین پیچ قبل که از مسیر مستقیمی اصلی قرار دارد که به صورت U کامل با شعاع بسیار زیاد است که مسیر هایی با ایپکس دوبل و ایپکس دیر هنگام با ورودی های باز و بسته قابل پیاده سازی است. ولی باز هم استفاده از ایپکس دیر هنگام با ورودی بسته (مسیر زرد) از رانندگان خصوصا در تعیین خط بیشتر دیده می شود.

پیچ 14 – مسیر قرمز ایپکس دیر هنگام با ورودی باز ، مسیر آبی ایپکس دوبل و مسیر زرد ایپکس دیر هنگام با ورودی بسته

چند نکته :

یکی از دلایل تفاوت مسیر ریسینگ لاین در تعیین خط با مسیر ریسینگ لاین در مسابقه، تفاوت استایل رانندگی تعیین خط با استایل رانندگی مسابقه است.

در این حالت دو نوع استایل رانندگی وجود دارد:

  • point-and-shoot
  • momentum

در استایل point-and-shoot هدف راننده زدن سریع ترین دورها و دست یابی به بهترین زمان در هر سکتور از پیست است. در این شرایط چون رقابت تعیین خط است و مانند مسابقه نیازی به محافظت از لاستیک نیست، بنابراین راننده با حداکثر فشار و تمام توان اتومبیل حرکت می کند.

برعکس در استایل momentum هدف ارائه ی یک رانندگی مطمئن با حفظ موتور، لاستیک و غیره است. به همین دلیل در ریسینگ لاین های مسابقه مسیر پایدارتر توسط راننده ها انتخاب می شود.

 

 

موفق و سربلند باشید …

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید