فرمول یک ایران – پیست نه چندان جذاب پول ریکارد فرانسه از تقویم رقابتهای فرمول 2 و 3 حذف شد، آیا این اتفاق ممکن است برای فرمول یک نیز رخ دهد!؟ امسال انتقاد های زیادی به گرندپری فرمول یک فرانسه و عدم جذابیت آن در بین طرفداران فرمول یک برخواست.

5 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید