فرمول یک ایران – کشور بعدی که می‌تواند به جمع کشورهای برگزار کننده مسابقات فرمول یک اضافه شود، مراکش یا آفریقای جنوبی خواهد بود. شان برچز مدیر بازرگانی فرمول یک گفت که آفریقا برای آنها بسیار مهم است. در حال حاضر در 5 قاره مسابقات برگزار می‌شود اما در آفریقا مسابقه‌ای برگزار نمی‌شود. او توضیح داد که شانس بیشتری برای آفریقای جنوبی در کسب میزبانی مسابقات نسبت به مراکش وجود دارد اگرچه که این مسابقات برای دولت مراکش در جذب گردشگر بسیار مهم است.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید