فرمول یک ایران – با توجه به جلسه ی امروز مرسدس با دو راننده ی خود، لوئیس همیلتون و نیکو روزبرگ می توانند رقابت خود را در گرندپری بریتانیا با رعایت قوانین و قواعد، ادامه دهند.

دیدگاه خود را بیان کنید