فرمول یک ایران – تیم های فرمول یک نسبت به اضافه شدن یک مرحله جدید به تعیین خط ها (مرحله چهارم) در صورت عدم موافقت پیرلی برای ارائه تعداد لاستیک بیشتر چندان خوشبین نیستند. بعد از مسابقه هفته گذشته جلسه‌ای بین استراتژیستها و کمیسیون فرمول یک برگزار شد و این ایده مطرح شد که به تعیین خط یک بخش چهارم نیز افزوده شود. تنها در صورتی این ایده تائید خواهد شد تا تیمها در شبیه سازی به نتیجه مناسبی دست پیدا کنند و البته مهمتر از همه این است که آیا تعداد مناسب لاستیک در اختیار آنها قرار خواهد گرفت یا خیر. بدیهی است که پیرلی تمایل چندانی به ارائه یک دست لاستیک اضافی و مجانی برای مسابقات 2020 را ندارد و نتیجتا تیم ها هم تمایلی به این ندارند که در این رقابت اضافی چهارم شرکت کنند تا رانندگان لاستیک بیشتری را مصرف کنند و دست خالی وارد مسابقه شوند.