فرمول یک ایران – تاتیانا کالدرون پس از تمدید قرارداد خود با تیم فرمول یک آلفارومئو به عنوان راننده تست فرمول یک با این تیم باقی خواهد ماند. او ابتدا در سال 2017 به سائوبر پیوست و سپس به همکاری با آلفارومئو ادامه داد تا جایی که ماشینهای تیم را سال گذشته برای اولین بار در مکزیک تست کرد. روز جمعه آلفارومئو اعلام کرد که او به عنوان راننده تست 2019 در تیم خواهد ماند.