فرمول یک ایران – میک شوماخر در لیست رانندگان تست فرمول یک 2019 آلفارومئو که مورد تائید مدیر تیم فردریک واسر است، قرار گرفت. پسر قهزمان 7 دوره فرمول یک جهان، مایکل شوماخر، بعد از درخشش در فرمول 3 اروپا در سال گذشته و پیوستن به آکادمی جوانان فراری، حالا فرصت این را پیدا کرده است که شانس خود را در یکی از دو تیم آلفارومئو و هاس برای ورود به دنیای فرمول یک بسنجد. واسر در این خصوص گفته است که لیستی تهیه کرده و نام میک هم در این لیست به عنوان یکی از رانندگان تازه کار فرمول 2 که می‌تواند در این تست آلفارومئو شرکت کند وجود دارد.