فرمول یک ایران – راننده سابق تیم فرمول یک توروروسو، برندون هارتلی، به تیم فراری ملحق شد تا یکی از رانندگان شبیه ساز 2019 این تیم باشد. او تنها توانست در یک فصل برای تیم تورورسو در رقابتهای فرمول یک مسابقه دهد و برای 2019 هیچ برنامه و طرح در دسترسی نداشت اما به یکباره تیم فراری تائید کرد که او عضوی از برنامه توسعه این تیم است.

دیدگاه خود را بیان کنید