فرمول یک ایران – ناصر العطیه با تویوتا هایلوکس خود توانست سومین پیروزی خود و اولین پیروزی کمپانی ژاپنی را در رالی داکار 2019 بدست آورد. نانی روما با مینی خود در مکان دوم و قهرمان پر افتخار مسابقات رالی، سباستین لوب در مکان سوم با پژو قرار گرفت.

دیدگاه خود را بیان کنید