فرمول یک ایران – در صورتیکه میک شوماخر با آکادمی رانندگان فراری قرارداد امضا نماید، این فصل قادر خواهد بود در تستهای فصل مسابقات فرمول یک شرکت نماید. در ماه دسامبر شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه قهرمان فرمول 3 اروپا، می‌تواند با ملحق شدن به آکادمی رانندگان جوان فراری ادامه دهنده راه پدر مشهورش باشد.

یک دیدگاه

 1. Nico

  0

  0

  میک فعلا باید تمرکزش رو بذاره رو قهرمانی و تجربه اندوختن از f2
  وقت برای پیوستن به فراری زیاده
  فراری هم هیچوقت شوماخر رو نمیذاره کنار تا بقیه باهاش قرارداد امضا کنن