فرمول یک ایران – دزیره ویلسون در دوره کوتاهی در سال 1980که مسابقه فرمول یک در آرورا انگلستان برگزار شد، توانست تنها زن قهرمان فرمول یک لقب گیرد که پیروزی یک مسابقه را بدست می آورد. این راننده اهل آفریقای جنوبی دیروز در بیرمنگهام از نمایشگاه بین المللی اتواسپورت دیدن کرد و او طبیعتا در مقابل استند مسابقات سری W یا همان سری بانوان ایستاد تا خانمهایی را که در مسابقات تک نفره شرکت می‌کنند را بیشتر بشناسد و مشوق بانوان برای شرکت در مسابقات باشد.