فرمول یک ایران – دنی پدروسا موتورسوار تست تیم کی تی ام اعلام کرده است به علت جراحی شانه راست خود، قادر به همراهی تیم در برخی از تستهایی که در قراردادش متعهد به انجام آنهاست، نخواهد بود. پدروسا فصل گذشته بازنشستگی خود را در حالیکه برای تیم هوندا موتو جی پی از 2006 مسابقه می‌داد، اعلام کرد و بعد از آن تصمیم گرفت به عنوان موتورسوار تست به تیم کی تی ام ملحق شود.

دیدگاه خود را بیان کنید