فرمول یک ایرانبرندون هارتلی گفت که دوست دارد داستان جدایی‌اش از تورو روسو را اعلام نماید. این راننده نیوزلندی ابتدای فصل 2018 چهره جاه طلبی از خود نشان داد اما سرانجام در انتهای فصل جایگاه خود در تیم را به الکساندر آلبون واگذار کرد.