فرمول یک ایران – قهرمان سال 2017 دیتونا 500، کورت بوش، یکشنبه شب تائید کرد که او به تیم استوارت هاس برای فصل آینده بازنخواهد گشت. در پیامی که بوش در اکانت توییتری خود منتشر کرد گفته است که متاسفانه جایی برای ماندن او نیست و منتظر است تا ببیند در آینده چه پیش خواهد آمد.