فرمول یک ایران – سباستین لوب در مسابقات رالی قهرمانی جهان سال آینده به دنبال عدم موفقیت تیم سیتروئن در کسب توافق با حامی مالی تیم، ابوظبی برای حضور سومین ماشین سیتروئن C3 در مسابقات رالی جهان 2019، حضور نخواهد داشت. اما خبرها حاکی از ان است که امکان حضور او برای سال 2020 در مسابقات وجود دارد.