فرمول یک ایران – هوندا با شزکت ژاپنی IHI قرارداد بسته است تا سیستم توربوی فرمول یک خود را بهبود بخشد.

قرارداد هوندا و ردبول برای سال 2019، این سازنده ژاپنی را هرچه بیشتر به سمت رفع نواقص و نیازها جهت هرچه رقابتی‌تر شدن موتورهایش سوق می‌دهد.