موتو جی پی ایران – در دور تمرینی اول گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸ در بخش موتو ۳، جاکوب کورنفِیل موتور سوار اهل جمهوری چک تیم KTM سریع ترین زمان را ثبت کرد. گابریل رودریگو و مارکو بِزِکی به ترتیب دوم و سوم شدند. خورخه مارتین نیز پنجم شد.

این شما و این جدول نهایی تمرین اول :

جدول نهایی تمرین اول موتو۳ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو۳ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو۳ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو۳ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو۳ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو۳ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو۳ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸

جدول نهایی تمرین اول موتو۳ گرندپری آراگون اسپانیا ۲۰۱۸