موتو جی پی ایران – از فصل ۲۰۱۹ در بخش موتو جی پی تیم جدیدی به نام پتروناس اسپرینتا ریسینگ وارد رقابت ها می شود که زیر مجموعه یاماها بوده و فرانکو موربیدلی و فابیو کوارتارارو موتورسواران آن خواهند بود.