موتو جی پی ایران – در روز سوم تست قطر 2018، یوهان زارکو دور بسیار سریعی را ثبت کرد و حتی اختلاف کمی با رکورد پیست داشت. در نهایت او سریع‌ترین و ولنتینو روسی نفر دوم پشت سر او بود. نتایج کامل را در جدول زیر می‌‌توانید مشاهده کنید.

Posموتورسوارتیمزماناختلاف
1یوهان زارکوتک 3 یاماها1:54.029
2ولنتینو روسییاماها1:54.276 0.247
3آندره دویزیوسودوکاتی1:54.331 0.302
4کال کراچلوال‌سی‌آر هوندا1:54.457 0.428
5ماوریک وینیالسیاماها1:54.471 0.442
6مارک مارکزهوندا1:54.591 0.562
7الکس رینزسوزوکی1:54.650 0.621
8دنیلو پتروچیپراماک دوکاتی1:54.659 0.630
9خورخه لورنزودوکاتی1:54.692 0.663
10جک میلرپراماک دوکاتی1:54.749 0.720
11دنی پدروساهوندا1:54.774 0.745
12فرانکو موربیدلی مارک وی‌دی‌اس هوندا1:55.132 1.103
13بردلی اسمیتکی‌تی‌ام1:55.179 1.150
14الکس اسپارگاروآپریلیا1:55.232 1.203
15حافظ سیّارینتک 3 یاماها1:55.273 1.244
16کارل آبراهامنیتو دوکاتی1:55.300 1.271
17آلوارو باوتیستانیتو دوکاتی1:55.347 1.318
18تیتو رابات آوینتیا دوکاتی1:55.465 1.436
19پول اسپارگاروکی‌تی‌ام1:55.489 1.460
20اسکات ردینگآپریلیا1:55.595 1.566
21تاکاکی ناکاگامیال‌سی‌آر هوندا1:55.763 1.734
22زاویر سیمونآوینتیا دوکاتی1:55.943 1.914
23تام لوتیمارک وی‌دی‌اس هوندا1:56.122 2.093
آندره یانونهسوزوکیبدون زمان