موتوراسپرت ایران – نتایج نهایی رالی قهرمانی جهان 2018 سوئد به شرح زیر می باشد:

rank رانندهتیمزمان
1تیری نویلهیوندای موتوراسپرت2:52:13.1
2کارایج برنسیتروئن ریسینگ19.8+
3آندریاس میکلسنهیوندای موتوراسپرت28.3+
4اسابکا لاپیتویوتا گازو ریسینگ45.8+
5هایدن پادنهیوندای موتوراسپرت54.4+
6مادز اوستبرگسیتروئن ریسینگ1:15.3+
7متی لاتوالاتویوتا گازو ریسینگ2:04.9+
8تیمو سونیننام اسپرت فورد2:52.2+
9اوت تاناکتویوتا گازو ریسینگ3:44.4+
10الفاین ایوانزام اسپرت فورد5:27.4+
11سباستین اوژیهام اسپرت فورد8:45.4+