موتوراسپرت ایران _ رده بندی کلی رانندگان در رالی قهرمانی جهان مونت کارلو 2018 به شرح زیر است:

rankرانندهتیمزمان
1سباستین اوژیهام اسپرت فورد4:18:55.5
2اوت تاناکتویوتا گازو ریسینگ+00:58.3
3گری متی لاتوالاتویوتا گازو ریسینگ+01:52.0
4کریس میکیسیتروئن ریسینگ+04:43.1
5تیری نویلهیوندای موتوراسپرت+04:53.8
6الفاین ایوانزام اسپرت فورد+04:54.8
7اسابکا لاپیتویوتا گازو ریسینگ+04:57.5
8بوفیرام اسپرت فورد+07:39.5
9کارایج برنسیتروئن ریسینگ+09:06.7