فرمول یک ایران – می خواهید این مسابقه را در یک کلمه برای شما توضیح دهم؟فشار!

جدال پرفشار منسل و سنا در گرندپری موناکوی 1992 پس از رسیدن سنا از جایگاه سوم به جایگاه اول مسابقه حساس تر شد و در 15 دور پایانی منسل هر کاری برای رسیدن به سنا کرد اما رانندگی هوشمندانه و بی نظیر سنا منجر به کسب پیروزی او در این رقابت شد.

در نهایت سنا رده ی اول ، منسل دوم و پاترسه رده ی سوم را بدست آورد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید