موتوراسپورت ایران – کارل ادواردز راننده ی تیم جوگیبز ریسینگ، از مسابقات اسپرینت کاپ فصل ۲۰۱۷ کناره گیری کرد. گفته میشود دنیل سوآرز، قهرمان سری ایکسفینتی ۲۰۱۶ جایگزین او خواهد شد.