موتوراسپورت ایران – ناصر العطیه راننده تویوتا و پیروز داکار ۲۰۱۱ و ۱۵ به دلیل آسیب ماشینش در استیج سوم، مجبور شد از مسابقات رالی داکار ۲۰۱۶ کناره گیری کند.