موتوراسپورت ایران – تیم رالی ابوظبی سیتروئن از ماشین ۲۰۱۷ خود با نام سیتروئن C3 WRC رونمایی کردند.